Instrukcje

Pobierz pełną instrukcję instalacji:

Instrukcja Foresta

Fitting Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z pełną instrukcją montażu, a także z aktualną instrukcją montażu dostępną na naszej stronie internetowej. Plastivan zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji.

Rama drewniana

Rama drewniana służy jako szkielet dla paneli Durasid. Rama musi być odpowiednio ustawiona w równej płaszczyźnie. Impregnowane listwy muszą mieć wymiary co najmniej 24x32 mm.

Listwy należy przymocować do ściany w pozycji pionowej, pozostawiając maksymalne odstępy 500 mm. W przypadku stosowania ciemnych kolorów (np. RAL 7016) oraz paneli Durasid Natural, Durasid Elegance i Durasid Foresta, maksymalny odstęp między listwami nie powinien przekraczać 300 mm (rys. 1).

Wentylacja

Wentylacja pionowa za panelami jest bardzo ważna, aby zapobiec kondensacji pary wodnej, rozwojowi grzybów lub wyginaniu się paneli w wyniku dużych wahań temperatury. Nigdy nie wypełniaj przestrzeni między listwami izolacją, lecz zamontuj izolację lub paroizolację za listwami. Stosując izolację, należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 32 mm odstępu między izolacją a panelami. Jeśli nie montujesz żadnej izolacji, wystarczy 24 mm wolnej przestrzeni za panelami. Zawsze należy pozostawić co najmniej 22 mm wolnej przestrzeni poniżej dolnego i powyżej górnego panelu, a następnie zakończyć profilem wentylacyjnym (rys. 2, rys. 3).

Montaz

Przymocuj profil wentylacyjny i profil startowy razem do przedniej części listew. Panel Durasid jest zawsze ustawiany zgodnie z zasadą pióra i wpustu, a następnie mocowany w rowku mocującym za pomocą wkrętu ze stali nierdzewnej. Połączenie wzdłużne 2 paneli Durasid wykonuje się za pomocą łącznika: standardowego lub niewidocznego. Zawsze należy uwzględnić szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 mm/m dla każdego panelu, zarówno w stosunku do łączników, jak i do profili wykończeniowych (rys. 3, rys. 4).

Wykonczenie

Za pomocą różnych profili wykończeniowych można wykończyć krawędzie zarówno jako narożnik wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Profile te mogą być również stosowane do wykończenia wokół okien i drzwi, w połączeniu z listwami z pianki sztywnej BELTECTO lub w inny sposób. Metoda montażu 2-częściowych profili wykończeniowych jest zawsze taka sama: profil podstawowy z 2 części należy zamocować na listwach, a po zamontowaniu paneli Durasid, profil wykończeniowy należy zatrzasnąć na panelach (rys. 5, rys. 6).

Interesuje się naszym produktem?

Znajdź dystrybutora Skontaktuj się z nami