Informacje techniczne

 

  Przeprowadzony test Durasid Original Durasid Urban Durasid Natural Durasid Elegance Durasid Foresta
Gęstość zaludnienia ISO 1183-1 0,5 – 0,6 g/cm3 0,5 – 0,6 g/cm3 0,4 – 0,5 g/cm3 0,4 – 0,5 g/cm3 0,5 – 0,6 g/cm3
Temperatura mięknienia wg Vicata ISO 306 50 – 60 °C 50 – 60 °C 50 – 60 °C 50 – 60 °C 50 – 60 °C
Zawartość popiołu w 1000°C ISO 3451-A 6,0 – 8,0 % 6,0 – 8,0 % 6,0 – 8,0 % 6,0 – 8,0 % TBD
Czas stabilizacji DHC ISO 182-3 21 – 22 min 21 – 22 min 21 – 22 min 21 – 22 min TBD
Czas indukcji DHC ISO 182-3 26 – 28 min 26 – 28 min 26 – 28 min 26 – 28 min TBD
Zachowanie się w przypadku pożaru clrs 95/96/99 NBN EN 13501-1 E - - N.P.D. D s3 d2
Zachowanie ognia inne kolory NBN EN 13501-1 D s3 d2 - E E D s3 d2
Odporność na uderzenia 477/EN 13245-2 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m -
Twardość Shore D DIN 53505 58 58 - - TBD
Wytrzymałość na zginanie NBN EN ISO 178 24 – 29MPa 24 – 29MPa - 24 – 29MPa TBD
Moduł sprężystości E NBN EN ISO 178 1,2 – 1,5GPa 1,2 – 1,5GPa - 1,2 – 1,5GPa TBD
Wytrzymałość na rozciąganie ISO 527-2 12 – 14 N/mm2 12 – 14 N/mm2 - 12 – 14 N/mm2 TBD
Rozciąganie do granicy wytrzymałości ISO 527-2 42 – 52 % 42 – 52 % - 42 – 52 % TBD
Kurczący się EN 479 ≤ 7,6 % ≤ 7,6 % ≤ 6,0 % ≤ 7,6 % -
Wytrzymałość na uderzenia przy rozciąganiu clrs 95/96/99 NBN EN ISO 8256 13,5 kJ/m2 13,5 kJ/m2 - - TBD
Wytrzymałość na uderzenia przy rozciąganiu inne kolory NBN EN ISO 8256 17,9 kJ/m2 17,9 kJ/m2 - ≥ 13,5 kJ/m2 TBD
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej(1) ASTM D696 0,055mm/m/°C 0,055mm/m/°C - 0,055mm/m/°C TBD
Mrozoodporność NBN EN 539-2 & 1304 mrozoodporny mrozoodporny mrozoodporny mrozoodporny mrozoodporny
Absorpcja wody Ruch wilgoci brak brak brak brak brak
Absorpcja wody ISO 2179 0,28 mg/cm2 0,28 mg/cm2 - - TBD
Odporność na wiatr EN 12211 C2 C2 C2 - TBD
Współczynnik przenikania ciepła EN 12667 0,07 W/mK 0,07 W/mK 0,07 W/mK 0,07 W/mK TBD
Odporność na uderzenia, test serwisowy EOTA TR 001 100 – 400 Nm & 6 Nm 100 – 400 Nm & 6 Nm - - TBD
Odporność na uderzenia, test bezpieczeństwa EOTA TR 001 700Nm & 10 Nm 700Nm & 10 Nm - - TBD

 

(1) Z wyjątkiem anthracite (95), quartz grey (96) oraz blue grey (99)

Interesuje się naszym produktem?

Znajdź dystrybutora Skontaktuj się z nami