Technical information

 

  Test carried out Durasid Original Durasid Urban Durasid Natural Durasid Elegance Durasid Foresta
Density ISO 1183-1 0,5 – 0,6 g/cm3 0,5 – 0,6 g/cm3 0,4 – 0,5 g/cm3 0,4 – 0,5 g/cm3 0,5 – 0,6 g/cm3
Vicat softening temperature ISO 306 50 – 60 °C 50 – 60 °C 50 – 60 °C 50 – 60 °C 50 – 60 °C
Ash content at 1000°C ISO 3451-A 6,0 – 8,0 % 6,0 – 8,0 % 6,0 – 8,0 % 6,0 – 8,0 % TBD
DHC stabilization time ISO 182-3 21 – 22 min 21 – 22 min 21 – 22 min 21 – 22 min TBD
DHC induction time ISO 182-3 26 – 28 min 26 – 28 min 26 – 28 min 26 – 28 min TBD
Fire behaviour clrs 95/96/99 NBN EN 13501-1 E - - N.P.D. D s3 d2
Fire behaviour other colours NBN EN 13501-1 D s3 d2 - E E D s3 d2
Impact resistance 477/EN 13245-2 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m -
Shore D hardness DIN 53505 58 58 - - TBD
Flexural strength NBN EN ISO 178 24 – 29MPa 24 – 29MPa - 24 – 29MPa TBD
Modulus of elasticity E NBN EN ISO 178 1,2 – 1,5GPa 1,2 – 1,5GPa - 1,2 – 1,5GPa TBD
Tensile strength ISO 527-2 12 – 14 N/mm2 12 – 14 N/mm2 - 12 – 14 N/mm2 TBD
Stretch at breaking point ISO 527-2 42 – 52 % 42 – 52 % - 42 – 52 % TBD
Shrinking EN 479 ≤ 7,6 % ≤ 7,6 % ≤ 6,0 % ≤ 7,6 % -
Tensile impact strength clrs 95/96/99 NBN EN ISO 8256 13,5 kJ/m2 13,5 kJ/m2 - - TBD
Tensile impact strength other colours NBN EN ISO 8256 17,9 kJ/m2 17,9 kJ/m2 - ≥ 13,5 kJ/m2 TBD
Linear thermal expansion coefficient(1) ASTM D696 0,055mm/m/°C 0,055mm/m/°C - 0,055mm/m/°C TBD
Frost resistance NBN EN 539-2 & 1304 frost-resistant frost-resistant frost-resistant frost-resistant frost-resistant
Water absorption Moisture movement none none none none none
Water absorption ISO 2179 0,28 mg/cm2 0,28 mg/cm2 - - TBD
Wind resistance EN 12211 C2 C2 C2 - TBD
Thermal transfer coefficient EN 12667 0,07 W/mK 0,07 W/mK 0,07 W/mK 0,07 W/mK TBD
Impact resistance, service test EOTA TR 001 100 – 400 Nm & 6 Nm 100 – 400 Nm & 6 Nm - - TBD
Impact resistance, safety test EOTA TR 001 700Nm & 10 Nm 700Nm & 10 Nm - - TBD

 

(1) Except for anthracite (95), quartz grey (96) and blue grey (99)

Prosimy zawsze sprawdzić, czy użycie paneli Durasid® jest zgodne z zaleconymi standardami i odpowiada normom budowlanym oraz przeciwpożarowym.

 

Zapoznaj się z przepisami tutaj

Interesuje się naszym produktem?

Znajdź dystrybutora Skontaktuj się z nami